FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สมัครบัตรเครดิต ไม่ใช้สลิปเงินเดือน ได้หรือไม่

 “สมัครบัตรเครดิต ไม่ใช้สลิปเงินเดือน ได้หรือไม่”
สลิปเงินเดือนคือเอกสารที่ออกให้เราจากบริษัท หรือออกให้โดยนายจ้าง ที่ออกให้กับพนักงานเพื่อที่จะบอกรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากทางอื่นๆที่นอกเงินเดือน เช่น โอที หรืออาจจะเป็นเงินพิเศษ หรือแม้แต่ค่าคอมมิชชั่น ผลกำไรต่างๆแล้วก็การหักเงินของพนักงานในส่วนต่างๆ บริษัทหรือนายจ้างต้องแจ้งให้กับพนักงานทราบรายถึงละเอียดของเงินในแต่ละเดือนตามวันเวลาที่กำหนด  และถือเป็นการยืนยันการชำระเงินให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน และเอกสารสลิปเงินเดือนจะถูกปิดไว้ในซองเป็นอย่างดี เพื่อปกปิดข้อมูลรายได้ที่เป็นความลับของพนักงาน  แล้วก็จะออกให้ภายหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างให้กับพนักงาน หรือทางบริษัทอาจจะพิมพ์ให้กับพนักงานเป็นประจำในช่วงสิ้นเดือน แต่ถ้าบริษัทไหนไม่ได้ให้ใบสลิปเงินเดือนกับพนังงาน พนักงานก็สามารถขอใบสลิปเงินเดือนกับทางบริษัทได้เลย แล้วถ้าหากใครที่ทำใบสลิปเงินเดือนหาย ก็ไม่ต้องเป็นกังวลและสบายได้เลย เพราะเราสามารถขอย้อนหลังกับบริษัทได้

สลิปเงินเดือน มีความสำคัญอย่างไร?
สำคัญคือเราสามารถเอาไว้ดูยอดเงินรายได้เงินเดือนของเรา รายละเอียดทางการเงิน ของแต่ละเดือนที่บริษัทโอนเงินให้เรา และสามารถเป็นหลังฐานในการชี้แจงรายละเอียดให้เรารู้ ถ้าเงินไม่ตรงตามที่เราได้จากที่บริษัทโอนให้เราสามารถนำสลิปเงินเดือนไปยืนยันได้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยก็ว่าได้  แล้วใบสลิปเงินเดือนยังสามารถใช้เป็นเอกสารสำคัญในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้ด้วยนะ อันนี้ก็สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ก็จะมีการขอดูสลิปเงินเดทอนเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติบัติเครดิตหรือสินเชื่อ เห็นไหมว่าสลิปเงินเดือนสำคัญจริงๆกับเป็นการการันตีรายได้ของเรา และยังรวมไปถึงการยืนยันตัวตนในการเป็นพนักงานของแต่ละบริษัทว่าเราทำงานที่บริษัทนั้นจริงๆไหม  สลิปเงินเงินยังสามารถทำให้เราขอStatement จากทางธนาคารได้ด้วยเป็นเหมือนรายการที่บอกถึงรายได้ของเราเพื่อเดินบัญชีในธนาคารเพื่อที่จะทำธุรกรรมทางการเงินนั้นเอง เพราะการขอ Statement จะต้องมีสลิปเงินเดือนของเราเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ารายได้เราเข้าธนาคารเดือนเท่าไหร่ นอกจากใบสลิปเงินเดือนจะสามารถขอ Statement ได้แล้วยังสามารถใช้ในการสมัครงานได้อีกด้วย เพราะการสมัครงานบางบริษัทก็จะขอดูสลิปเงินเดือนย้อนหลัง เพื่อดูรายละเอียดและชี้แจงว่าเราทำงานบริษัทเดิมได้เงินเดือนตรงกับที่ระบุไว้ในใบสมัครงานหรือป่าว รวมไปถึงการพิจารณาให้เงินเดือนกับเราได้อีกด้วย นี้ก็ถือเป็นอีกเหตุผลที่ใบสลิปเงินเดือนนั้นสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งเลย และใบสลิปเงินเดือนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีได้เช่นกัน เพราะเราเป็นบุคคลที่มีรายได้เราก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย แล้วถ้าหากเรายื่นภาษีประจำปีไป สรรพภากรอาจจะเรียกให้เราแสดงหลักฐานที่มาของรายรับเพิ่มเติมเราก็สามารถนำใบสลิปเงินเดือนไปเป็นหลักฐานให้สรรพากรได้เลย  ดังนั้นใบสลิปเงินเดือนจึงสำคัญมากๆเพราะเป็นเอกสารประกอบการหลายอย่างมากๆเลย

ข้อมูลสำคัญที่แสดงในสลิปเงินเดือนของเราก็จะมีดังนี้

 • ชื่อเอกสารที่ชัดเจนว่าคืออะไร
 • ข้อมูลบริษัท หรือชื่อบริษัท เช่น ที่อยู่บริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน เช่นชื่อพนักงาน   ตำแหน่งแผนก
 • ข้อมูลรอบหรือระยะของการชำระเงิน 
 • ข้อมูลวันที่จ่ายเงิน วันเดือนปีที่จ่ายเงิน
 • ข้อมูลที่มาของแหล่งรายรับ เช่นเงินเดือน ค่าคอมโบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา หรือโอที รายได้พิเศษ ค่ายังชีพค่าตำแหน่งหรือรายรับอื่นๆ
 • ข้อมูลรายการหักได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาษีเงินได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรายการหักอื่นๆ
 • ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิได้แก่ยอดรายได้หักรายการหักเพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

ทำไมสถาบันการเงิน ถึงเลือกพิจารณาความสำคัญจากสลิปเงินเดือน?
อย่างที่บอกกล่าวข้างต้นมาว่าสลิปเงินเดือนสำคัญอย่างไร สลิปเงินเดือนสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการทำธุระกรรมต่างๆทางการเงินของเราได้อย่างเช่นช่วยยืนยันว่าเราได้รับเงินจากบริษัทที่เราทำงานจริงๆไหม  เราทำงานที่บริษัทนี้นานแค่ไหน เรามีที่ทำงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเชื่อถือได้จริงๆไหม ดังนั้นสถาบันการเงิน หรือธนาคารถึงเลือกที่จะพิจารณาความสำคัญจากใบสลิปเงินเดือนเป็นสิ่งแรก ในการขอสินเชื่อ ในการสมัครบัตรเครดิต ในการขอกู้ซื้อบ้าน ขอกู้ซื้อรถ เพราะทางธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินจะนำมาพิจารณาว่าจะได้อนุมัติวงเงินที่จะได้ให้กับเราได้ถูกต้อง โดยจะพิจารณาคิดจากใบสลิปเงินเดือนว่าเราสามารถเฉลี่ย หรือประเมินรายได้ ของแต่ละเดือนให้เราบาลานซ์การชำระหนี้สินได้คล่องตัวทำให้สภาพทางการเงินไม่ติดขัดนั้นเอง  เพื่อใช้หนี้ในระยะเวลาที่ทางธนาคารกำหนดเอาได้ โดยที่สภาพทางการเงินยังคล่องตัว ไม่ติดขัดและไม่เป็นปัญหาในภายหลัง การพิจารณาจากใบสลิปเงินเดือนเป็นสิ่งแรกก็อาจจะช่วยให้ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินมั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่มีวินัยดี และไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ทำให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินเสียหายได้ในอนาคตอีกด้วย

สมัครบัตรเครดิต โดยไม่ใช้สลิปเงินเดือน สามารถทำได้หรือไม่?
สามารถทำได้ ถ้าหากที่ทำงานหรือบริษัทไม่มีใบสลิปเงินเดือนให้เรา แต่แค่เพียงจะยุ่งยากมากขึ้นนิดหน่อย เพราะสิ่งที่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ต้องการเพื่อใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจในการออกบัตรเครดิตให้เราก็คือ การมีรายได้อย่างสม่ำเสมอที่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอนแค่นั้น เพื่อจะนำมาประเมิน หรือเฉลี่ยความสามารถในการผ่อนชำระ แล้วถึงจะพิจารณาออกบัตรเครดิตให้กับเรา ถ้าเราไม่มีสลิปเงินเดือน เราสามารถใช้รายการเดินบัญชี หรือ Statement แทนได้ แต่ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือน ควรมีรายได้ประจำขั้นต่ำ15,000 บาท ขึ้นไป มีอายุ 20 ปีขึ้นไปประมาณนี้  แล้วถ้าหากเราไม่มีงานประจำทำ เราอาจจะค้าขาย หรือไม่ก็เป็นฟรีแลนซ์ ทางธนาคารก็อาจจะกำหนดรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยสูงขึ้น ประมาณ 20,000 บาท เพราะมีความเสี่ยงที่เราจะได้รับเงินไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

โอกาสในการพิจารณาอนุมัติ มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน?
สิ่งที่ทำให้ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ปฏิเสธการยื่นเรื่องพิจารณาการขอบัตรเครดิต มีการค้างชำระหนี้ ทำให้เรามีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี  หรือทางธนาคารทางสถาบันทางการเงินตรวจพบว่าเรามีประวัติการค้างชำระหนี้ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นๆมาก่อน เราต้องชำระหนี้ที่ค้างให้หมดก่อน แล้วค่อยยืนเรื่องสมัครขอบัตรเครดิตใหม่ มีรายได้ประจำไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะไม่สามารถพิสูจน์ให้ผ่านเรื่องการขอบัตรเครดิตได้ การที่มีอาชีพหรือมีรายได้ไม่แน่นอน เช่นเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย หรือฟรีแลนซ์ จะเป็นอาชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะในแต่ละวันอาจมีรายได้มากหรือน้อยแตกต่างกันไป และเงินที่ได้รับก็เป็นเงินสด ทำให้โอกาสในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตนั้นมีน้อยกว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทได้ มีเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  และถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในการกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ไม่เคยมีประวัติบัตรเครดิต หรือไม่เคยขอสินเชื่อที่ไหนมาก่อน คงจะมีคนที่ตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าไม่เคยขอสมัครบัตรเครติดหรือขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินไหนเลย ก็น่าจะเป็นข้อดีที่ประวัติเรายังไม่เสียหายอะไร แต่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ถูกปฏิเสธการสมัครของเราก็เป็นไปได้ นี้คือเหตุผลคราวๆที่ทำไหมถึงสมัครขอบัตรเครดิตไม่ผ่าน ถ้าหากเราจะสมัครบัตรเครดิตแล้วเอกสารไม่ครบ หรือไม่มีใบสลิปเงินเดือนก็อาจจะถูกปฏิเสธในการสมัครบัตรเครดิตหรือมีโอกาสในการพิจารณาที่จะอนุมัติสินเชื่อหรือบัตรเครดิตได้น้อยมากๆเลยเพราะหลักฐานในการสมัครมีไม่เพียงพอในการพิจารณา

วิธีอื่น ๆ ที่ทำให้เราสามารถมีบัตรเครดิตได้ โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน?
ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับใบสลิปเงินเดือนจากทางบริษัท เราก็ยังสามารถสมัครบัตรเครดิตได้โดยที่เราอาจจะเลือกธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินที่ไม่ขอเอกสารที่เป็นใบสลิปเงินเดือนก็ได้เพราะบางธนาคาร บางสถาบันทางการเงินจะขอเพียงแค่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของเราจากทางบริษัท เพื่อออกให้เรา เพียงแค่มีตราประทับบริษัทแล้วมีลายเซ็นของนายจ้างหรือคนที่มีสิทธิออกให้เรากำกับเอาไว้ ก็สามารถใช้ในการสมัครได้

แล้วถ้าหากอยากจะทำบัตรเครดิต แต่ไม่มีสลิปเงินเดือน จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทางนี้เลย

 • รายการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

นอกจากนี้ยังมีวิธีที่สามารถทำบัตรเครดิตได้ โดยไม่ใช้ใบสลิปเงินเงิน ทางธนาคารอาจจะกำหนดให้เราฝากเงินสดไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการทำบัตรเครดิต โดยที่วงเงินที่เราฝากไว้จะเป็นเสมือนวงเงินบัตรเครดิตที่เราสามารถใช้ได้ถ้าหากเราฝากเงินไว้ 40,000 บาท เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้ในวงเงินแค่ 40,000 บาท ประมาณนี้ แต่ก็ไม่ได้มีทุกธนาคารนะต้องสอบถามให้ดีก่อนสมัครด้วย อีกหนึ่งวิธีคือเดิน statement ให้สวยๆให้ดีๆ จะได้มีโอกาสในการสมัครบัตรเครดิตผ่าน หรือพิจารณาได้เร็วขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเรามีรายได้ที่สม่ำเสมอ และสามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้แน่นอน การเดิน statement คือการนำรายได้ของเรา ที่ได้รับมาเป็นเงินสดนำไปฝากธนาคารไว้ทุกเดือน และควรฝากต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนะ เพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีรายได้อย่างสม่ำเสมอ หลังจากเดิน statement แล้ว เราก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้

สรุปท้ายบทความ  “สมัครบัตรเครดิต ไม่ใช้สลิปเงินเดือน ได้หรือไม่”
สลิปเงินเดือนหรือที่เราเรียกว่า Payslip คือเอกสารที่ออกให้โดยบริษัทออกให้พนักงานเพื่อที่จะชี้แจงรายรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากทางอื่นๆที่นอกเงินเดือน เช่น โอที หรืออาจจะเป็นเงินพิเศษ หรือแม้แต่ค่าคอมมิชชั่น ผลกำไรต่างๆและการหักเงินเดือนของพนักงานในส่วนต่างๆ แล้วก็ถือเป็นการยืนยันการชำระเงินเดือนให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน และใบสลิปเงินเดือนจะถูกปกปิดข้อมูลรายได้และเป็นความลับของพนักงาน  แล้วก็จะออกให้ภายหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เป็นประจำในช่วงสิ้นเดือน แต่ถ้าบริษัทไหนไม่ได้ให้สลิปเงินเดือน เราก็สามารถขอสลิปเงินเดือนกับทางบริษัทได้เลย แล้วถ้าหากเราทำใบสลิปเงินเดือนหายก็สามารถขอย้อนหลังกับทาวบริษัทได้ ใบสลิปเงินเดือนมีความสำคัญมากถ้าหากเรามีความต้องการในการทำธุระกรรมทางการเงิน ใบสลิปเงินเดือนสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณากับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้ และใบสลิปเงินเดือนสามารถยืนยังรายได้ของเราในแต่ละเดือนได้ด้วย ยังยืนยันสถานที่ทำงานของเราได้จริงๆ ชัดเจน หรือแม้กระทั้งการนำใบสลิปเงินเดือนมาพิจารณา มาประเมินวงเงินอนุมัติในการขอสินเชื่อได้ด้วย  แต่ถ้าหากเราไม่มีใบสลิปเงินเดือนเราสามารถสมัครใบเครดิตได้ แต่แค่เพียงจะยุ่งยากและเกณฑ์การพิจารณาอาจจะน้อย หรือเปอร์เซ็นที่จะพิจารณาน้อยกว่าคนที่มีเงินใบสลิปเงินเดือน และใบสลิปเงินเดือนถือเป็นอีกหนึ่งความลับทางการเงินของเรา ที่ไม่ควรให้ใครรู้แล้วไม่ควรให้ใครดูมั่ว ยังไงก็ตรวจสอบให้ดีและควรเก็บไว้ให้เป็นทางเป็นทางอย่างดีด้วยนะ เพราะอาจจะมีใครทำไปใช้ในทิศทางที่ไม่ดีได้ หรือทำให้เราเดือดร้อนได้เช่นกัน

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

บทความที่คุณอาจสนใจ