FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

วงเงินสูงสุด

5 เท่าของเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ผู้กู้ทุกประเภทตั้งแต่ 30,000 ถึง 1,500,000 บาท ไม่เกิน 25 %

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรกดเงินสดPRIMA CARD
      หากใครที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำอายุครบ 20 ปีขึ้นไป แต่อายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ประกอบอิสระเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี ที่ต้องการเงินสดมาใช้จ่าย  ต้องการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน  Revolving Credit เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ สามารถสมัครบัตรกดเงินสดPRIMA CARD  นี้ได้เลย วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท  เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน   และสมัครง่ายไม่โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเลย  คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของคนที่กู้ และดีมากๆเลยในเรื่องการชำระเงิน เพราะไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ แล้วก็ ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สบายใจเรื่องค่าธรรมเนียมไปเลยก็ว่าได้ หายห่วงใช่ไหมล่ะ สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่เราได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสดPRIMA CARD เพื่อถอนเงินสด ถ้าเราต้องการเงินอย่างกะทันหัน หรือแบบด่วนไม่ว่าจะเป็นช่วงดึงดื่น หรือยามวิกาลแค่ไหน สามารถกดง่ายที่ตู้ATM ได้ทุกธนาคารทั่วไทยตลอด 24 ชั่วโมง เลย สะดวกสบายมากๆเลย โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต สิทธิดีๆแบบนี้ หากสนใจสามารถคลิ๊กสมัครที่เว็บเราได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

บัตรกดเงินสด

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของเงินเดือน

รายได้ขั้นต่ำ

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยต่อปี (%)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

n/a

ดอกเบี้ยผิดนัด

ไม่เกิน 25% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ (ต่อปี)

ไม่เกิน25%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

ฟรี เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มอิออน

ค่าติดตามทวงถามหนี้

99 บาทต่อรอบบัญชีหรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

การผ่อนชำระ

ยอดชำระขั้นต่ำ

5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit )
 • สินเชื่อบัตรเงินสดPrima Card
 • วงเงินขั้นต่ำเท่ากับ30,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1,500,000บาท
 • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ30,000บาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติผู้กู้ : 

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไปและ
  • รายได้ประจำอายุไม่เกิน60ปี
  • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน65ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุงานดังนี้
  •  ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่6เดือนขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไป

เอกสารการสมัคร
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร