FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

Thanachart Flash Plus

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000 / เดือน

วงเงินสูงสุด

5 เท่าของเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

25%

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรกดเงินสดThanachart Flash Plus
         หากจะพูดถึงข้อดีของเรื่องบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดสามารถใช้เป็นวงเงินสดหมุนเวียนได้  เมื่อชำระยอดเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรกดเงินสดก็จะได้วงเงินคืนกลับมา แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างจากบัตรเครดิตที่มีค่าเนียมนะ เมื่อมีการกดเงินสดออกมา สำหรับเอาไว้ใช้เป็นวงเงินในกรณีฉุกเฉินได้ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด แม้กดเงินสดออกมาเพียงแค่วันเดียวและชำระเงินเต็มจำนวนก็ยังคงต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ดี เพราะเมื่อมีการกดเงินสดมาใช้ ก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยทันทีในตอนนั้น  ยิ่งจำนวนวันในการชำระคืนนานเท่าใด ก็ยิ่งมีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนานเท่านั้น บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS ตอบโจทย์ คนที่ต้องการเรื่องเงินสด การใช้บัตรกดเงินสดก็คือ รีบชำระคืนโดยเร็วที่สุด หากไม่มีเหตุจำเป็นที่รีบร้อนใช้เงินก็ควรเก็บไว้  ไม่แนะนำให้ใช้จ่ายสำหรับค่าบริโภคทั่วไป คาดว่าจะเผลอใช้เงินเกินความจำเป็น บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS   อีกหนึ่งความสะดวกสบาย และทางเลือก สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินสด แบบเร่งด่วน  รวดเร็ว หากเกิดเหตุไม่คาดคิดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน ณ ขณะนั้น อีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีคือบัตรกดเงินสดนั้นเอง มีสิทธิพิเศษและเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกันไป บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS จะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance   บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร  วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้เราสะดวกในการใช้เงินมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

บัตรกดเงินสด

ลักษณะหลักประกัน

n/a

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของเงินเดือน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000 / เดือน

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60 เดือน

ค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยต่อปี (%)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

n/a

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ (ต่อปี)

เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทำการเบิกถอนเงินสด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

n/a

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

ไม่มี

ค่าติดตามทวงถามหนี้

100บาท / รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

การผ่อนชำระ

ยอดชำระขั้นต่ำ

3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

n/a
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือสาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน
 • หมายเหตุ : วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดวงเงินคงเหลือบัตร
 • บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
 • หมายเหตุ : วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดวงเงินคงเหลือบัตร
 • บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
 • บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
 • มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
 • ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง "ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)"
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
 • ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
 • หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที  
 • คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
เงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย   20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และ   30,000   บาท  สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารการสมัคร 

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
 • สำหรับเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร