FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

Krungsri Corporate Card

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

18 %

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

100%

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตKrungsri Corporate Card
       เป็นบัตรที่เหมาะกับนักช็อปปิ้ง นักท่องเที่ยวและใครที่ชอบเงินคืนคงน่าจะถูกใจมากๆแน่ๆ ฟังทางนี้เลย เมื่อเราเติมน้ำมันเรารับเครดิตเงินคืนได้เลยถึง 2% เมื่อชำระค่าน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/ เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ  ยังมี Monthly Statement Report  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร กับรายงานสรุปข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ เดือน ในส่วนของ Corporate Rewards รับคะแนนสะสม กรุงศรีโบนัส เพื่อแลกรับของรางวัลมากมายหรือแลกรับเป็นเงินสดคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ทุก 20 บาท = 1 คะแนน มีบริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ของ การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อภิสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge พิเศษของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สูงสุด 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทินต่อบัญชี เพียงแสดงบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ของเรา และ Boarding Pass ของสายการบินไทย ไม่พอแค่นี้ ยังอุ่นใจทุกครั้งที่เราเดินทางไปทั้งต่างประเทศหรือเดินทางภายในประเทศ เพราะเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ควบคุ้มไม่ได้  ไม่ว่าจะเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร หรือโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจาก New Hampshire Insurance Company บริษัทประกันภัยระดับโลก ในวงเงินประกันสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนด้วย บัตรเครดิตKrungsri Corporate Card คุ้มสุดคุ้มและดีมากๆจริงๆ ส่วนใครถ้าหากอยากจะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้เลย  แล้วไปใช้บริการสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้กันนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ทั่วไป

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

100%

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

25 บาท ต่อ 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

50 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

18 %

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-646-3555
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • รับเงินคืน 2% ไม่จำกัดขั้นต่ำที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วไทยเพียงท่านชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีคอร์ปอเรทการ์ดทุกครั้งที่ปั๊มบางจากที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ
 • Monthly Statement Report เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรกับรายงานสรุปข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรฯส่งตรงถึงมือท่านทุกๆเดือน
 • Corporate Rewards รับคะแนนสะสม“กรุงศรีโบนัส”เพื่อแลกรับของรางวัลมากมายหรือแลกรับเป็นเงินสดคืนเข้าบัญชีบัตรฯ (ทุก 20 บาท = 1 คะแนน)
 • วงเงินคุ้มครอง 10 ล้านบาทประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
 • ZERO Liability แผนคุ้มครองบัตรหายย้อนหลังถึง 24 ชั่วโมงก่อนการแจ้งเพิ่มความอุ่นใจอีกหนึ่งระดับด้วยZERO Liability แผนป้องกันการนำหมายเลขบัตรท่านไปใช้กรณีบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรมโดยท่านสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ความคุ้มครองย้อนหลังสูงสุด 24 ชั่วโมงก่อนการแจ้งอายัดบัตรฯ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับธุรกิจ

 • บริษัทมหาชน,บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
 • มีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 1,000,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ถือบัตร

 • ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
 • อายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์
 • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

สำหรับบริษัท

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีคอร์ปอเรทการ์ดพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัท
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ยังไม่หมดอายุกรณีเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาPassport และสำเนาWork Permit ที่มีอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไป (ตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (Business Registration/Trade Registration)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) คัดสำเนาไม่เกิน 6เดือนเฉพาะบริษัทมหาชน,บริษัทจำกัด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Bank Statement ) ที่เป็นบัญชีเงินฝากในนามธุรกิจนับจากเดือนปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนหรือบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวนับจากเดือนปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
 • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

สำหรับผู้ถือบัตร

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีคอร์ปอเรทการ์ดพร้อมลายเซ็นของผู้ถือบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุกรณีเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาPassport และWork Permit ที่มีอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไปพร้อมลายเซ็น