FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

SCB Prime

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย20,000,000 บาท

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

16%

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์SCB Prime
      เป็นบัตรเฉพาะกลุ่ม สำหรับผู้ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เป็นบัตรVisa Card Signatureสิทธิพิเศษพิเศษที่จะได้รับและได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆแห่งการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย ช่วยต่อยอดการลงทุน มาพร้อมบริการพิเศษต่างๆ เช่น บริการผู้ดูแลบัญชี ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนของผู้ถือบัตร ครบกำหนด ที่มาพร้อมกับบริการให้คำปรึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุนอันหลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเงินของผู้ถือบัตรใบนี้ บริการวางแผนการลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล  เช่น การวางแผนจัดสรรหาการลงทุน, การวางแผนเกษียณอายุ,การวางแผนการศึกษาบุตร ,การวางแผนภาษีบริการข่าวสารข้อมูลทางการเงิน  ซึ่งการลงทุนทุกด้านสามารถทำให้การเงินเราคล่องตัว สิทธิพิเศษอีกอย่างเอกสิทธิ์ด้านการบริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร การเดินทางเหนือระดับ กับการโดยสายการบินไทย ที่สุดเหนือแห่งการเดินทางใดๆ กับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง เดินทางชั้นประหยัด  สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ  หรือเดินทางชั้นธุรกิจ ทุกๆการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปต่างประเทศมีบริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทยฯ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากๆเลย บัตรใบนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครอง และดูแลทุกย่างก้าวของเราตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ  สำหรับบัญชีพร้อมเพย์ 1 บัญชี บัตรใบนี้ถือเป็นอีกบัตรที่มีสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆ  ตอบโจทย์นักลงทุนที่ชอบสิทธิประโยชน์ที่ดีๆเลยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

บัตรเฉพาะกลุ่ม

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย20,000,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

20บาท / 2คะแนน

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี5,000บาท/ ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปเมื่อมียอดเงินฝากหรือเงินลงทุน2ล้านบาท)

บัตรเสริม : ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี2,500 บาท/ ปียกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปเมื่อมียอดเงินฝากหรือเงินลงทุน2 ล้านบาท)

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

51 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

16% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

16%

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-777-7799
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

เอกสิทธิ์ทางการเงินส่วนบุคคล

 • SCB Investment Center เปิดบริการที่
  • สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยช่วยต่อยอดการลงทุนมาพร้อมบริการพิเศษต่างๆ
 • บริการผู้ดูแลบัญชีช่วยแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนของผู้ถือบัตรฯครบกำหนดที่มาพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการลงทุนอันหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเงินของผู้ถือบัตรฯ
 • บริการวางแผนการลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล
  • การวางแผนจัดสรรหาการลงทุน
  • การวางแผนเกษียณอายุ
  • การวางแผนการศึกษาบุตร
  • การวางแผนภาษี
 • บริการข่าวสารข้อมูลทางการเงินการลงทุนผ่านเว็บไซต์

เอกสิทธิ์ด้านการบริการ

 • บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
 • ฟรีค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเตือนSMS Alert แบบรายปีสำหรับบัญชีพร้อมเพย์1 บัญชีที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : เฉพาะกลุ่ม (สำหรับผู้ที่มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
อายุ : บัตรหลัก 20 - 70 ปี, บัตรเสริมตั้งแต่ 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : มีเงินฝาก/เงินลงทุนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :

 • สำหรับผู้ที่มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปดังนี้
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไปและ/หรือ
 • เงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์เช่นกองทุนLTF/ RMF, Term Fund เป็นต้นและ/หรือตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย์และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและ/หรือ
 • จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารในปีที่สมัคร

 

เอกสารการสมัคร

ใบสมัครSCB PRIME ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลักกรณีมีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์อยู่แล้ว

 • กรณีบุคคลธรรมดาสำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบุคคลต่างด้าวแนบหนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว
 • กรณีนิติบุคคลสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน


เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลักกรณีไม่มีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์

กรณีเป็นพนักงาน/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ*
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • *กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน