FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

SCB Ultra Platinum

จุดเด่นของสินเชื่อ

สำหรับบัตรนี้ค่าธรรมเนียม5,000 บาท ต่อปี สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายผ่านบัตรผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับบัตรนี้ แต่ถ้าหากว่าใครที่จ่ายผ่านบัตรเยอะหน่อย ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเวฟค่าธรรมเนียมบัตรได้หากจ่ายเกินหนึ่งแสนต่อปี บัตรนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่สะสมไมล์ กับคะแนนสะสมเท่านั้น ส่วนเรื่องของ Cashback ไม่มีเหมือนบัตรอื่นเค้า นอกเสียจากว่าไปใช้จ่ายบัตรที่ต่างประเทศถึงได้รับเงินคืน2% รับ 1 คะแนนสะสม ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

18 %

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์SCB Ultra Platinum
      สำหรับบัตรนี้ค่าธรรมเนียม5,000 บาท ต่อปี สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายผ่านบัตรผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับบัตรนี้ แต่ถ้าหากว่าใครที่จ่ายผ่านบัตรเยอะหน่อย ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเวฟค่าธรรมเนียมบัตรได้หากจ่ายเกินหนึ่งแสนต่อปี บัตรนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่สะสมไมล์ กับคะแนนสะสมเท่านั้น ส่วนเรื่องของ Cashback ไม่มีเหมือนบัตรอื่นเค้า นอกเสียจากว่าไปใช้จ่ายบัตรที่ต่างประเทศถึงได้รับเงินคืน2% รับ 1 คะแนนสะสม ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร คำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป บัตรนี้เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางที่สุดเอาไว้แลกไมล์สะสมกับ รอยัล ออร์คิดพลัส ของการบินไทย 40 บาท เท่ากับ 1 ไมล์ ถึงจะคุ้มค่า รับคะแนน X5 ในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต หมวดร้านอาหาร หมวดสถานีบริการน้ำมัน หมวดห้างสรรพสินค้า  และบันเทิง รับ 1 คะแนนสะสม ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร คำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป  และยังมีบริการเลขาส่วนตัว เพื่อนช่วยคิด ช่วยวางแผนการเงินและช่วยเหลือบริกการอื่นๆทุกๆวันเลย ไม่ว่าเราจะเดินทางใกล้หรือไกลแค่ไหน บัตรใบนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุให้เราด้วยนะประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์SCB Ultra Platinumใบนี้เลย ฟรีประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จากอุบัติเหตุ ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ใน อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ สนใจสมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บเราได้เลยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ทั่วไป

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

25 บาท/ 1 คะแนน (รับคะแนนสะสม 5 เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, สถานีบริการน้ำมัน, ห้างสรรพสินค้าและบันเทิง)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/ บัตร/ ปียกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่าย 100,000 บาท/ ปี)

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

51 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

18 %

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-777-7777
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • รับคะแนนX5 ในหมวด
       - ซูเปอร์มาร์เก็ต
       - ร้านอาหาร
       - สถานีบริการน้ำมัน
       - ห้างสรรพสินค้า
       - บันเทิง
 • รับ 1 คะแนนสะสมทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร คำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป 
 • บริการเลขาส่วนตัวทุกวันตลอด 24 ช.ม.
 • ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศเมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ (ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์) 
 • ฟรีประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์, ยานพาหนะทางบกสาธารณะ, ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ 
 • ฟรีค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (สูงสุดต่อครั้ง) 25,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป
อายุ : บัตรหลัก 20 - 70 ปี, บัตรเสริมตั้งแต่ 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไปกรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/ มารดาเท่านั้น

เอกสารการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

*กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ/ บัตรพนักงาน-รัฐวิสาหกิจฯต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน