FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

Thanachart LIVE Mastercard Platinum

บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

จุดเด่นของสินเชื่อ

มีสิทธิประโยชย์อะไรดีๆให้ผู้ถือบัตรมากมาย สิทธิประโยชน์ที่ได้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะ อย่างแรกเลยค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรไม่ต้องจ่าย แต่ว่าค่าธรรมเนียมรายปีก็ต้องจ่าย 400 บาทต่อปี แต่เวฟค่าธรรมเนียมรายปีได้ หาว่า มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี และวงเงินในบัตรให้เยอะจริงๆใช้จ่ายกันได้อย่างสบาย เริ่มจากดอกเบี้ยที่คิดว่าน่าจะได้ถูกกว่าบัตรอื่นๆ เพราะทางบัตรคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ซึ่งเทียบกับบัตรอื่นก็ถือว่าต่างกันอยู่พอสมควร

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

30,000

วงเงินสูงสุด

5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

18%

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตThanachart LIVE Mastercard Platinum
      มีสิทธิประโยชย์อะไรดีๆให้ผู้ถือบัตรมากมาย สิทธิประโยชน์ที่ได้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะ อย่างแรกเลยค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรไม่ต้องจ่าย แต่ว่าค่าธรรมเนียมรายปีก็ต้องจ่าย 400 บาทต่อปี แต่เวฟค่าธรรมเนียมรายปีได้ หาว่า มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี และวงเงินในบัตรให้เยอะจริงๆใช้จ่ายกันได้อย่างสบาย  เริ่มจากดอกเบี้ยที่คิดว่าน่าจะได้ถูกกว่าบัตรอื่นๆ เพราะทางบัตรคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ซึ่งเทียบกับบัตรอื่นก็ถือว่าต่างกันอยู่พอสมควร

 เมื่อเทียบกับบัตรใบอื่นๆ อัตราต่ำกว่าถึง 25%เลย และยังให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 55 วัน

อีกอย่างยังมีห้องบริการพักรับรองพิเศษ ของ Louis Tavern ณ ท่าที่อากาศยานสุวรรณภูมิด้วย

ที่ขาดไม่ได้เลยของบัตรใบนี้คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้ง ที่ใช้บัตรเครดิต Thanachart LIVE Mastercard Platinum  ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาทเลย คุ้มครองไปถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเลย และยังมีประกันสินค้าถ้าหากชำรุด เสียหาย หรือแม้กระทั้งสูญหาย ภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่เราชำระสินค้าจะได้รับการชดเชยด้วยสินค้า สมัครได้ง่ายไม่ยุ้งยาก แค่อายุ 20ปี ขึ้นไป และมีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน สามารถ คลิ๊กสมัครกับเว็บเราได้เลย 

บอกเลยว่าดีและคุ้มค่า สมัครแล้วไปใช่สิทธิกันให้เพลินๆกันได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ทั่วไป

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

ขั้นต่ำ 1,000 บาท

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

ไม่มีคะแนนสะสม

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีคะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : 400 บาท/ ปี ฟรีใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามยอดที่กำหนด
บัตรเสริม : 400 บาท/ ปี ฟรีใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามยอดที่กำหนด

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

55 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

18%

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

ชำระสินค้าอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • อัตราดอกเบี้ยถูกสุดๆ 15% ต่อปี
 • ให้อัตราดอกเบี้ยถูกสุด เพียง 15% ต่อปี เมื่อเทียบกับบัตรใบอื่นๆนั้น อัตราต่ำกว่าถึง 25% และยังให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 55 วัน
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ ของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้ง ที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
 • การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เมื่อท่านสมาชิกใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัมในการชำระค่าสินเค้าทั้งในและต่างประเทศ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสูญหาภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระสินค้าจะได้รับการชดเชยด้วยสินค้าในวงเงินประกันสูงสุดของมูลค่าสินค้า 35,000 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร: เป็นบุคคลทั่วไป
อายุ: บัตรหลัก 20-70ปี ขึ้นไปบัตรเสริม 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : 30,000 บาท / เดือน
เงื่อนไข : บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ต่อเดือน (สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน)

เอกสารการสมัคร :

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างประจำ/ บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือสำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรหลัก (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) 

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

 • เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 • สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 • ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า