FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

Thanachart Max Visa Platinum

จุดเด่นของสินเชื่อ

เป็นบัตรเครดิตที่มีความพิเศษ ทุกๆยอดที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum รับไปเลยเครดิตเงินคืน 0.8% ในแต่ละรอบบัญชีที่ใช่จ่าย ทำให้ชีวิตของเราตื่นเต้นในการใช้บัตร หากคุณเป็นคนเดินทาง นักเดินทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ในประเทศหรือต่างประเทศ สิทธิพิเศษอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum นั้นก็คือบริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองเลย โดยที่บัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ แต่ในกรณีที่เราใช้บริการเกินที่กำหนดในเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

50,000

วงเงินสูงสุด

5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

18%

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ขั้นต่ำ1,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum
      เป็นบัตรเครดิตที่มีความพิเศษ  ทุกๆยอดที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum   รับไปเลยเครดิตเงินคืน 0.8% ในแต่ละรอบบัญชีที่ใช่จ่าย ทำให้ชีวิตของเราตื่นเต้นในการใช้บัตร หากคุณเป็นคนเดินทาง นักเดินทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ในประเทศหรือต่างประเทศ สิทธิพิเศษอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum  นั้นก็คือบริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองเลย โดยที่บัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ แต่ในกรณีที่เราใช้บริการเกินที่กำหนดในเงื่อนไขที่ตั้งไว้  ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum   จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum

ไม่มีไม่ได้เลยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตMax Visa Platinum   ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไม่ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บัตรใบนี้จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 3ล้าน บาท ไม่ได้คุ้มครองแค่ตัวเราเท่านั้นนะยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีกด้วย สะดวก สบาย สิ่งที่หลายๆคนต้องการ ผ่อนเบา ๆ จ่ายสบาย ๆ กับ Smile Plan ผ่อนชำระ 0%  กับร้านค้าที่ร่วมรายการเลยนะ จะเรียกได้ว่าบัตรใบนี้ทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นก็ว่าได้ สมัครได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอายุ20ปี ขึ้น ไป และมีรายได้ 50,000บาท ต่อเดือนขึ้นไป ก็สมัครได้แล้ว และสำหรับชาวต่างชาติต้องมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน ก็สมัครได้แล้วนะ หากสนใจสมัครผ่านเว็บเราได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ทั่วไป

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ขั้นต่ำ1,000 บาท

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

บัตรฯ นี้ไม่มีคะแนนสะสม T-Rewards แต่จะได้รับเงินคืน 0.8% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบไม่จำกัดยอดเงินคืน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีคะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี)

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

55 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

18%

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

สอบถามเพิ่มเติม 1770
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัมในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน ประกัน ชำระค่าเบี้ยประกันทุก ประเภทและรายการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)
 • หมายเหตุ : ธนาคาร ขอแจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม T-Rewards และเครดิตเงินคืน กรณีซื้อประกันชีวิต สำหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท 
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน กรณีที่ใช้บริการเกินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบ ค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 3,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
 • ผ่อนเบา ๆ จ่ายสบาย ๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0%  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร: เป็นบุคคลทั่วไป
อายุ: บัตรหลัก 20-70ปี ขึ้นไปบัตรเสริม 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : 50,000 บาท / เดือน
เงื่อนไข : สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร :

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างประจำ/ บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือสำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรหลัก (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) 

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

 • เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 • สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 • ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า