FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

TMB So Smart

TMB So Smart

จุดเด่นของสินเชื่อ

ป็นบัตรเครดิตที่เหมาะกับคนชอบ cash back เงินคืนเพราะบัตรใบนี้เป็นบัตรเครดิตที่ได้รับ cash back เงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากของ TMB No Fixed Account เลย จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุดถึง 2,000 บาทกันเลย ต่อ บัตร ต่อ รอบบัญชี ยังมี VISA payWave ที่เป็นเทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย บัตรเครดิตยังมีประกันอุบัติให้เราด้วย ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหน ใกล้หรือไกลก็อุ่นใจได้เลย ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000

วงเงินสูงสุด

2 เท่าของเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

16%

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

100%

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตTMB So Smart
         เป็นบัตรเครดิตที่เหมาะกับคนชอบ cash back เงินคืนเพราะบัตรใบนี้เป็นบัตรเครดิตที่ได้รับ cash back เงินคืน 1%  เข้าบัญชีเงินฝากของ TMB No Fixed Account เลย จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุดถึง  2,000 บาทกันเลย ต่อ บัตร ต่อ รอบบัญชี  ยังมี VISA payWave ที่เป็นเทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย 

บัตรเครดิตยังมีประกันอุบัติให้เราด้วย ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหน ใกล้หรือไกลก็อุ่นใจได้เลย ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศ

รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 6,000,000 บาท ไม่ได้เราคุ้มครองแค่เรานะยังคุ้มครองคู่สามี ภรรยาและบุตรด้วย แต่ถ้าหากใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้นรับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง  ความล่าช้าในการเดินทาง ได้ และยังมีประกันกระเป๋าเดินทาง ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบิน ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000 บาทเลย  แต่การใช้บัตรเครดิตที่มีข้อดีมากมาย ที่สามารถพกพาง่ายและสะดวกต่อการใช้จ่าย แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้บัตรเครดิตนั่นเอง บางครั้งเกิดการใช้จ่ายเกินตัว ชำระไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่เต็มจำนวนยอดใช้จ่ายต้องโดนปรับดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง อาจกลายเป็นภาระหนี้สินได้ ดังนั้น การใช้บัตรเครดิตควรคำนึง และวางแผนให้ดีการเงินจะได้ไม่ติดลบ ถ้าหากเราวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี สมัครได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ FINDERCARDS ได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ทั่วไป

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

2 เท่าของเงินเดือน

บริการเงินสดฉุกเฉิน

100%

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

ไม่มีคะแนนสะสม

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีรายการสะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

50 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

16% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

16%

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 1000 บาท

ผ่อนชำระ 0%

ชำระสินค้าอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 เดือน
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • รับเงินคืน 1%  เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ (TMB No Fixed Account) จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี
 • วีซ่า เพย์เวฟ (VISA payWave) เทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย visa paywave และรับ SMS alert แจ้งจำนวนยอดเงินที่ใช้ในทุกๆการใช้จ่ายผ่านการแตะบัตรกับ VISA payWave
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA Platinum ดังนี้
  • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 6,000,000 บาท* สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
  • รับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง, ความล่าช้าในการเดินทาง หรือ กระเป๋าเดินทาง, ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว และ ค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบิน ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000 บาท*

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป
อายุ : บัตรหลัก 20 - 65 ปี, บัตรเสริมตั้งแต่ 18 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : สำหรับบัตรTMB So Smart : ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากโนฟิกซ์

เอกสารการสมัคร
บัตรหลัก

 • กรณีพนักงานบริษัทข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือนที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

กรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือนที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

บัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน