FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

TOYOTA Platinum

จุดเด่นของสินเชื่อ

ถ้าจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่พิเศษข้อดีข้อของ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum คงจะเป็น เรื่องของส่วนลด สำหรับค่าอะไหล่ ส่วนลดค่าอะไหล่ 10% จะมีข้อยกเว้นเคมีภัณฑ์, อุปกรณ์ตกแต่ง และค่าแรง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (TOYOTA), บัตร Visa Card (Platinum)

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

18 %

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum
        ถ้าจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่พิเศษข้อดีข้อของ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum

คงจะเป็น เรื่องของส่วนลด สำหรับค่าอะไหล่   ส่วนลดค่าอะไหล่ 10% จะมีข้อยกเว้นเคมีภัณฑ์, อุปกรณ์ตกแต่ง และค่าแรง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (TOYOTA), บัตร Visa Card (Platinum) 

เหมาะกับคนชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบรถ-ใช้รถ รับคะแนนสะสมง่ายๆได้เลย รับคะแนนสะสมสูงสุด 2 เท่า เท่ากับ 2 คะแนน กันเลยทีเดียว สำหรับทุกการใช้จ่าย 25 บาท ต่อ เซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม ในหมวดรถยนต์ และสถานีบริการน้ำมัน รับความคุ้มครองในการเดินทางได้เลย ประกันอุบัติเหตุเมื่อเดินทางต่างประเทศ และชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ TOYOTA Platinum

ยังมีอีกนะ ฟรีประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ใน อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์  ยานพาหนะทางบกสาธารณะ และฟรีค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ สูงสุดต่อครั้ง25,000 บาท สิทธิพิเศษ ดีๆแบบ สามารถสมัครและไปใช้บริการได้เลย แค่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ก็สามารถสมัครได้แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทบัตร

ร่วมร้านค้า-บริการ

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

วงเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

วงเงินอนุมัติสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

บริการเงินสดฉุกเฉิน

100% ขั้นต่ำ 3,000บาท

คะแนนสะสม

คะแนนสะสม

25 บาท/ 1 คะแนน (รับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายตรงวันตามหมวด)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท/ ปีฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเกิน 50,000 บาท/ ปี)

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง%

3%

ค่าธรรมเนียมทวงถาม

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

51 วัน

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

18 %

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ

10% ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนนาน 0% นานสุดถึง 10 เดือน
 • สิทธิประโยชน์
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร
 • รับคะแนนสะสมสูงสุด 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) สำหรับทุกการใช้จ่าย 25 บาท/เซลล์สลิปผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โตโยต้าแพลทินัมในหมวดรถยนต์และสถานีบริการน้ำมันเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์โตโยต้าแพลทินัมที่เรียกเก็บ (Posting Date) 
 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือนสำหรับสินค้าและศูนย์บริการที่ร่วมรายการ
 • รับคะแนนT-MEx เพิ่ม 50 คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป
 • ประกันอุบัติเหตุเมื่อเดินทางต่างประเทศและชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ (ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์)
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ใน
   ก. อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
  ข. ยานพาหนะทางบกสาธารณะ
  ค. ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ
 • ฟรีค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สูงสุดต่อครั้ง) 25,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองโดยบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัยจำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/4 อาคารชับบ์ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์คถนนวิภาวดีรังสิตแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2555-9100
 • บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชม.

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป
อายุ : บัตรหลัก 20 - 70 ปี, บัตรเสริมตั้งแต่ 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไปกรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/ มารดาเท่านั้น

เอกสารการสมัคร : 

กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

*กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ/ บัตรพนักงาน-รัฐวิสาหกิจฯต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน