FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

30,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

15.22%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
      ใครที่มองหาสินเชื่อที่จะกู้อยู่ ขอแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus  ขอไม่ยุ่งยาก บริการไวแถมให้คำปรึกษาทีดีด้วย  ส่งไม่แพงด้วย ดอกเบี้ยคงทีอีกต่างหาก ถือว่าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus เป็นตัวเลือกที่ดีที่แม่บ้าน หรือบุคคลธรรมดาสามารถขอได้

รายละเอียดของสินเชื่อธนวัฏ 5Plus (5 Plus Thanawat Loan) จากธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ให้เรากู้ได้เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทเท่านั้น ก็กู้ได้แล้ว เพื่อทำการชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ หรือการอุปโภค บริโภค สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ หรือ 1ล้านบาท ระยะเวลากู้นาน 1 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR +9% ต่อปี โดยเน้นการชำระเฉพาะดอกเบี้ย

เหตุผลหลักๆที่คงต้องถูกใจทุกคนที่ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plusมาโดยตลอกแนะนอน ที่ประทับใจคือไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ3วงเงินกู้สูง เพียงแค่นี้คงทราบแล้วว่าทำไมอีกหลายคนถึงเลือกที่จะใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus มาเป็นอันดับแรกนการขอเงินมาหมุนเวียน ถ้าใครต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus เพื่อมาชำระหนี้ก็สามารถขอได้ง่ายๆนะ เพียงแค่เราต้องมีหลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตของเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plusได้แล้ว ที่ต้องการหลักฐานเพราะจะได้ให้วงเงินที่แน่นอนที่เราสามารถชำระคืนได้โดยไม่เป็นภาระ ถึงยังไง ถ้าหากจะสมัครก็นำแนะอ่านรายละเอียดก่อนนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

30,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

15.22%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

15.22 %

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

MRR + 9% ต่อปี (MRR = 6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1 – 3 = MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%) หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดว่าถ้าเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน ถ้าไม่มีบุคคลค้ำประกันจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และต้องเป็นหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลง MOU เป็นสวัสดิการ

ดอกเบี้ยนั้น ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกันไหม แล้วหน่วยงานที่สังกัดอยู่เป็นรัฐบาลหรือเอกชน มี MOU กับทางกรุงไทยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือต้องมีคนค้ำประกันและมีผู้ค้ำประกันก็จะเสียดอกเบี้ยที่ MRR + 3.5% แต่ถ้าต้องมีคนค้ำแล้วไม่มีคนค้ำ ทำงานอยู่ที่หน่วยงานราชการ ก็จะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น  MRR + 5.5%  และถ้าต้องมีคนค้ำแล้วไม่มีคนค้ำและทำงานอยู่หน่วยงานเอกชนก็จะเสียดอกเบี้ยที่  MRR + 6%

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย)
คุณสมบัติผู้กู้ : 

 • พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ