FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB Home Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่SCB Home Loan
      หากใครที่อยากจะมีบ้าน แล้วคิดว่าการมีบ้านการสร้างบ้านเป็นเรื่องที่ยาก และไกลตัวมากๆ วันนี้สินเชื่อซื้อบ้านใหม่SCB Home Loan ทำให้การมีบ้านของคนที่อยากได้เป็นจริงได้ไม่ยากอีกต่อไปและมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้เราด้วย เพื่อให้เรา คนที่เรารัก และคนในครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นในบ้านที่พักอาศัย เรื่องวงเงินในการกู้นั้นจะได้วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัวเลย แต่ทุกอย่างอาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เอาไว้  สินเชื่อซื้อบ้านใหม่SCB Home Loanทำให้เรามีอิสระในการเลือกดอกเบี้ยที่ตามความต้องการเราเลยให้เข้ากับรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้เลยทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้เราได้วางแผนการเงินได้ตามที่ต้องการ หรือช่วยให้การเงินคล่องตัวมากขึ้น ส่วนเรื่องการผ่อนนั้น เราสามารถผ่อนได้สบายแบบ ลดทั้งต้น ลดทั้งดอก  ให้ระยะเวลาในการกู้นานสูงสุดถึง 30 ปีเลย แต่ว่าระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปีนะ แต่ก็ถือว่าให้ระยะเวลานานพอสมควร การยืนขอกู้นั้นก็ทราบผลอนุมัติ ทั้งวงเงินอนุมัติ และอัตราผ่อนก็รวดเร็วทันใจมากๆ ไม่พอแค่นี้ยังวางแผนการขอสินเชื่อ และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่เราด้วย เพราะการกู้บ้าน เป็นเรื่องยากและระยะยาว ทางธนาคารจึงต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพดูแลเราด้วย ดีมากๆเลยใช้ไหมล่ะ ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารแจ้งเอาไว้ และการมีบ้านจะไม่ปัญหาอีกต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการสำรวจและประเมินหลักประกัน

– กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 500 บาท (ไม่รวม VAT)
– กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
– กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)

ค่าจำนอง 1% ของวงเงินกู้
– สำหรับการปลูกสร้างบ้าน กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ประมาณ 4,550 บาท (ไม่รวม VAT) และค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 1,100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)
– ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

 

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติของผู้กู้

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
 • เอกสารยืนยันรายได้

 

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)