FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อต่อเติมบ้าน Thanachart Home Plus

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

5.7% - 6.75%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อต่อเติมบ้านThanachart Home Plus
      ในยุคนี้สมัยนี้ใครๆก็ต้องอยากมีบ้านใหม่ ไม่ก็อยากเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่  หรือแม้กระทั้งที่ซื้อบ้านมาแล้วต้องการต่อเสริม เพิ่ม แต่ง ใครๆก็อยากจะทำ แต่อย่างว่าการจะ เติมแต่งแต่ละครั้งก็ใช้งบประมาณเยอะมาก ถ้าใครมองมาสินเชื่อสักตัว เพื่อที่จะเติมแต่งบ้าน สินเชื่อต่อเติมบ้านThanachart Home Plus อาจจะตอบโจทย์เราได้ ยังไงก็ลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะ หรือเอาไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งก็ได้ มาพูดถึงสิทธิประโยชน์ และเรื่องดอกเบี้ยกัน  สินเชื่อต่อเติมบ้านThanachart Home Plus อัตราดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี 5.75% ไปจนถึง 6.75% เลยเชียว เป็นผู้กู้ทุกประเภทแล้วมีจำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาทเลย กู้ง่ายๆแค่เรามีคุณสมบัติพร้อม แล้วก็จะมีหลักประกัน เช่นที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด เป็นต้น  อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย แล้วก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน และหากกรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และส่วนกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ก็สามารถกู้ได้นะ และในส่วนของระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต จะมีสิทธิประโยชน์ หรือสิทธิเพิ่มเติมเล็กน้อยที่ผู้ที่กู้จะได้รับ ไม่ต้องกลัวอัคภัยเลยเพราะจะฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และยังจะฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  อีกด้วย หากใครชอบสิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ก็ไปพิจารณาได้ ยังไงก็แนะนำศึกษารายละเอียดก่อนกู้ด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท | สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

5.7% – 6.75%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
– ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีขอกู้สินเชื่อโฮมพลัสเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านธนชาตในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 - 3 MRR - 1.40%
หลังจากนั้น MRR - 1.15%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.75% ต่อปี
รับสิทธิเพิ่มเติม :
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยแบบไม่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 - 3 MRR - 0.40%
หลังจากนั้น 0.15%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.75% ต่อปี
รับสิทธิเพิ่มเติม :
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย :
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • กรณีสินเชื่อบ้านธนชาตมีการกู้ร่วม สินเชื่อโฮมพลัสจะต้องมีชื่อผู้กู้ร่วมเหมือนกับสินเชื่อบ้าน

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ)