FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

8,000บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

21-24%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
      สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม เป็นสินเชื่อที่มีแค่เล่มทะเบียนก็สามารถขอกู้สินเชื่อได้แล้วจะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นนะ  เล่มทะเบียนรถเป็นของตัวเอง เฉพาะรถยี่ห้อที่ให้บริการ ดังนี้ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Suzuki, Ford, Mazda, Chevrolet, MG, Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi, MINI  ให้เราผ่อนสบาย เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน หรือถ้าคิดเป็นปีก็ยาวนานถึง 5 ปีเลยนะ ถือว่านานมากๆเลย ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รวมดอกเบี้ยกับค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 24% ต่อปี  และถ้าเราอยากจะโปะก็ทำได้ตามความต้องการของเราเลย และก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าปรับเลยจะไม่มีค่าปรับให้เราต้องมานั้นคิดให้เสียเวลา จ่ายค่างวดได้สะดวกสบายที่จุดบริการ KTC TOUCH และช่องทางของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศไทยเลยในส่วนวงเงินที่จะได้รับ เป็นวงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของเรา แต่พิจารณาจากมูลค่ารถที่นำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถมาเป็นประกัน ยี่ห้อ-รุ่นรถ, ปีจดทะเบียน และสภาพรถ แล้วก็ตามสภาพคล่องในการจำหน่าย  หากใครสนใจแนะนำว่า ให้ศึกษารายละเอียดให้ดี เพราะรายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ จะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาที่หลัง ส่วนคนที่สามารถขอกู้ได้แค่เพียงเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำทุกประเภทเลยนะไม่ได้จำกัด  อายุ 20 ขึ้นไป จนถึง 65 ปี รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน แค่เพียงเท่านี้ก็สามารถทำเรื่องกู้ได้เลยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์

รายได้ขั้นต่ำ

8,000บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60เดือน

รูปแบบการค้ำประกัน

รายละเอียดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยผิดนัด สูงสุด 25% ต่อปี
รวมดอกเบี้ยกับค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 24% ต่อปี 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

21-24%

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยผิดนัด สูงสุด 25% ต่อปี
รวมดอกเบี้ยกับค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 24% ต่อปี 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ผู้มีสิทธิ์กู้ 

 • ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท 
 • สัญชาติไทยอายุ 20 - 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • มีโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • มีรถยนต์ หรือรถกระบะเป็นของตนเอง (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี)

เอกสารการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ใช้สำหรับการโอนเงินสินเชื่อรถแลกรถ กรุงไทย
 • หลักฐานการต่อภาษีรถ
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ