FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำ

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

50,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 35ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

1% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำ
      ถ้าหากเราเป็นพนักงานประจำที่รายได้ประจำ แล้วกำลังมองหาสินเชื่อบ้าน เพื่อการสร้างบ้านหรืออยากมีบ้าน เพื่อเติมเต็มชีวิต เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบาย เพราะในยุคสมัยนี้ใครๆก็อยากจะมีบ้าน สินเชื่อสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง เราขอเสนอ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำ สินเชื่อที่พิเศษเพื่อคนทำงานประจำจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง หลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของเรา พร้อมกับรับดอกเบี้ยที่พิเศษๆแบบต่ำได้เลย อัตาราดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่ 1%เท่านั้นเอง ในส่วนของวงเงินสินเชื่อ จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 95%เลย ของราคาซื้อขายทั้งมดแต่จะไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน วิธีการผ่อนชำระ สบายใจได้เลยสามารถผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุดถึง 30 ปีเลยนะ ยาวนานมากๆใช่ไหมล่ะ ส่วนรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้นั้นเป็นผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป  พร้อมให้บริการ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง  กับข้อเสนอพิเศษที่ตอบรับต่อทุกความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของพนักงานประจำ ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อการสร้างครอบครัว เพื่อให้คนในครอบครัวได้อยุ่อย่างสบาย สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง เป็นสินเชื่อที่แบบเบิกเกินบัญชี (O/D) โดยจะไม่มียอดชำระขั้นต่ำ และจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  เช่นสินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม  อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด คอนโดมิเนียมและสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ก็ได้นะ ยังฟรีค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ สิทธิดีๆแบบนี้เอาไว้เป็นอีกทางเลือกได้เลยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 35ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

1% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

ตรางอัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้
 • องค์กรชั้นนำ 1,000 ลำดับแรก (จัดลำดับตามยอดขายขององค์กร)
 • ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา