FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านมือสอง SCB Home Second Hand

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านมือสอง SCB Home Second Hand
      การที่เราจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเราก็ควรเก็บเงินออมไว้ทันทีตั้งแต่ที่มีความคิดที่จะซื้อบ้าน แต่อย่างว่าในยุคสมัยนี้อะไรก็แพงขึ้นค่าใช้จ่ายก็มีเยอะ เงินเดือนก็น้อยนิด ภาระการใช้จ่ายก็มากมาย บ้านมือหนึ่งคงจะแพงเกินไปสำหรับหลายๆคนขอเสนอบ้านมือสอง อีกหนึ่งทางเลือกของคนที่จะเป็นเจ้าของบ้าน อยากจะได้บ้านคุณภาพดีสักหลัง ที่ราคาถูก ไม่เป็นภาระมากจนเกินไปแบบผ่อนได้สบายๆ  ในการซื้อบ้านนั้นถ้าซื่อเงินสดคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้องเสียงดอกเบี้ยที่แพงๆ  คือวิธีการหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ก็คงเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีสหรับคนที่ไม่มีเงินสด และการกู้เงินก็ยังคงจะเป็นทางเลือกสุดท้าย ของคนที่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อบ้านในวันที่ยังเรามีเงินสดมากพอ วันนี้ขอนำเสนอสินเชื่อบ้านที่ดีๆ ของ SCB  สินเชื่อบ้านมือสอง SCB Home Second Hand ที่อาจจะให้เรามีบ้านได้ตามต้องการที่ดอกเบี้ยไม่สูงมาก อัตราดอกเบี้ยจะไม่สูงมากจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด แต่ขอแนะนำว่าให้ศึกษาและสอบถามธนาคารให้ดีๆก่อนกู้ด้วยนะจะไม่มีปัญหา หรือ ภาระตามมาที่หลัง  ระยะเวลาในการผ่อน ผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง30 กันเลยที่เดียว สินเชื่อบ้านมือสอง SCB Home Second Hand  ไม่ได้มีแค่บ้านมือสองนะ ยังมีบ้านหลุดจำนองของธนาคาร ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า สภาพดี ทำเลดี ราคาพิเศษ อีกด้วย แค่เพียง ไม่เคยเป็นลูกหนี้กับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี ก็สามารถกู้บ้านมือสองได้แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการสำรวจและประเมินหลักประกัน
– กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
– กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
– ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
ค่าจำนอง 1% ของวงเงินกู้

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติของผู้กู้

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
 • เอกสารยืนยันรายได้

 

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)