FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านมือสอง Thanachart Home Loan – Resell

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3.5% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านมือสอง Thanachart Home Loan – Resell
      เป็นบริการสินเชื่อบ้านที่ให้คนที่อยากได้บ้านมือสองที่มีอัตราดอดเบี้ยไม่สูง ที่สามารถผ่อนได้สบายๆ ยังได้วงเงินสูงด้วย สินเชื่อของคนที่อยากจะมีบ้านแล้วต้องการเงินมาหนุมเวียนในการใช้ชีวิต ในการเติมความสุขให้กับชีวิตให้มากขึ้น ใช้ลดลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับชีวิตมากขึ้นด้วย ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% และอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษและไม่แพงมาก ไม่พอแค่นี้ยังให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมหรือแม้แต่จะเป็น โฮมออฟฟิศ คอนโดและตึกแถว จะแบบไหนก็กู้ได้ตามความต้องการ และถ้าหากใครอยากจะกู้ สินเชื่อบ้านมือสอง Thanachart Home Loan – Resell นี้ ผู้ที่สนใจสมัครกู้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถกู้ได้ เพียงแค่เรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ถือว่าคุ้มค่ามากเลย ยื่นขอสินเชื่อได้หลากหลายหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็น บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด แต่ราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริงตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าใครมีคุณสมบัติพร้อมสามารถสมัครกู้ได้เลยนะ สิทธิพิเศษจะคล้ายๆบ้านใหม่ แต่อาจจะมีบางรายละเอียดที่ต่างจากบ้านใหม่เล้กน้อย แต่ถึงยังไงก็ขอแนะนำว่าควรอ่านรายละเอียดก่อนสมัครกู้ด้วยนะ ศึกษาเรื่องดอกเบี้ยให้ดีๆเพื่อที่ได้ไม่เป็นปัญหาตามมาที่หลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.5% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
– กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย 3ทางเลือก
1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่1 3.500%
ปีที่ 2-3 MLR - 0.250%
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.895%

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่1 5.250%
ปีที่ 2-3 MLR - 0.250%
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.995%

3. อัตราดอกเบี้ยผ่อนสบายๆ 3 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1-3 MLR - 1.000% ต่อปี
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.018%

 

หมายเหตุ :อัตราดอกเบี้ยอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ตามโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ที่โครงการ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้
 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่ม Top Selective Developers ทั้งหมด หรืออาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ)

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ 

 • กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท

วงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

หมายเหตุ : * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ)