FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกร Kbank Home Refinance

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3.75% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 95% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกร Kbank Home Refinance
      การรีไฟแนนซ์นั้นทำให้เราสามารถลดภาระการผ่อนลงได้อย่างสบายๆ ประโยชน์ที่เราได้รับจากการ Refinanceคือนอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยแล้วเรายังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้จากยอดหนี้ที่ลดลง ไม่พอแค่นี้เราสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้ด้วย สามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกร (Kbank) กำหนดวงเงินกู้ไว้ที่ไม่เกิน 95% ของมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับเฉลี่ย 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า แล้วหลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.50% ต่อปี แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเมื่อคำนวณแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.75% ในช่วง 3 ปีแรกนะ ดอกเบี้ยลด ผ่อนหมดไวขึ้นกว่าเดิม  แต่ถ้ากรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน แล้วก็หลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินทรัพย์สิน  จะมีหลักประกันสินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน  ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม  โฮมออฟฟิต  อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด คอนโดมิเนียม  และสำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี เลยทีเดียว แนะนำให้ศึการายละเอียดก่อนรีไฟแนนซ์ด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 95% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.75% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุด 15% ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากเงินต้นคงเหลือทั้งก้อน

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.75% ในช่วง 3 ปีแรก
(MRR=5.97% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค. 2563)

 หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : หมายเหตุ (สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบบปกติ)

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.75% ในช่วง 3 ปีแรก
 • *อัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยท้ายของสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม (ฉบับหลัก) ของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้ปรับลดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมมาแล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยท้ายของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเพิ่มเติมของสัญญากู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับหลัก) **หากอัตราท้ายดอกเบี้ยเดิมของลูกค้าต่ำกว่า MRR - 1.50% ให้ได้เท่ากับอัตราท้ายเดิมของลูกค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่า MRR - 2.00%
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากยอดสินเชื่อบ้านคงค้างของวงเงินสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินส่วนเพิ่มขึ้นอีก 0.50% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญากู้

 เงื่อนไข

 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95 % ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้ 

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบันหรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนต้องยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด