FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ BANK OF CHINA Home Refinance

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3% – 4.98% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

90 % ของมูลค่าหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่าBANK OF CHINA Home Refinance
      หากใครที่ต้องการไล่ถอดบ้านจากธนาคารอื่นๆ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่ออาจจะตอบโจทย์หลายๆคนอยู่แน่ๆที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้าน กับดอกเบี้ยที่พิเศษๆ ที่จะทำให้เราลดภาระ แบ่งเบาภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลงได้ด้วยนะ รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้อีกด้วย ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะขอกู้ได้นั้น คือต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปีนะ แล้วก็ถ้ามีรายได้ประจำต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท มีกู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลักเท่านั้นนะ ได้วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ1 ล้านบาทเลยแต่จะไม่เกิน30ล้านบาท มีดอกเบี้ยประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาวโดยที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญาและช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และถ้าหากที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ยังสามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ และไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต อีกอย่างยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,700 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยดีๆแบบนี้ หากใครสนใจสามารถไปยืนเรื่องขอกู้ได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

90 % ของมูลค่าหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3% – 4.98% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ชำระตามจริงที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกัน และตกลงโดยผู้กู้
– ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุด ไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดคำนวณจากราคาทรัพย์สิน)
– ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 2-5% ของวงเงินซื้อขาย (สำหรับกรณีซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)
– ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

แบบ 1 สบายคงที่ 2 ปี (3 ล้านบาทขึ้นไป)

ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.25% ต่อปี
หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.00%
**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.96%

แบบ 2 สบายคงที่ 2 ปี (1 ล้านบาทขึ้นไป)

ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.95% ต่อปี
หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.10%
**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.98%

แบบ 3 สบายระยะยาว (1 ล้านบาทขึ้นไป)

ปีที่ 1 - 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 2.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50%
**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.30%

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติผู้กู้ : 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ (หากไม่ถึงให้นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เก่า)
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อ และเอกสารส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ 
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน

เอกสารทางการเงิน

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจา (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ

นิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือบริคณฑ์สนธิ (รับรองไม่เกิน3เดือน และจดทะเบียน3ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ -ขาย)

นิติบุคคล ประเภทร้านค้า

 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ชำระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีรายปี

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น นักบัญชี แพทย์ และอื่นๆ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50)
 • สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ครบทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินกู้เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารการผ่อนชำระเงินกู้ (Statement) กับสถาบันการเงินเดิม ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี)