FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ SCB Home Refinance

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

4.9-5.242%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์SCB Home Refinance
      หลายคนที่มักได้ยินคำว่ารีไฟแนนซ์ กันอยู่บ่อยๆ แต่เชื่อว่าจะมีจำนวนไม่น้อยเลยไม่เข้าใจว่าคืออะไร และหากคิดว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ดอกเบี้ยบ้านถูกลงได้หรือป่าว ความสงสัยเหล่านี้จะหายไปเมื่อได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ารีไฟแนนซ์ รวมถึงวิธีการจัดการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างเป็นระบบ ระเรียบการรีไฟแนนซ์บ้านคือการขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารที่ใหม่ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดดอกเบี้ยบ้านให้ต่ำลงเท่านั้น และช่วยให้ยอดผ่อนต่อเดือนนั้นน้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเรากู้เงินซื้อบ้านหลังละ 3 ล้าน พอผ่อนไปได้ 1-2 ปีแรกดอกเบี้ยจะถูกอยู่ แต่หลังจากนั้นจะเกิดปัญหาดอกเบี้ยลอยตัวแพงขึ้น ทำให้เราผ่อนไม่ทัน ซึ่งทางออกก็ คือการรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่นั้นเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิม ด้วยการผ่อนต่อเดือนถูกลง ยืดระยะเวลาการผ่อนได้นานขึ้น สำหรับท่านที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารการเงินอื่น อยากลดภาระดอกเบี้ยจ่ายสินเชื่อบ้านพร้อมขอวงเงินกู้เพิ่มได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น เช่นลงทุนหรือท่องเที่ยว และเสริมสภาพคล่องให้กับเราแล้ว สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์SCB Home Refinance ช่วยให้เราจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง ทำให้คุณประหยัดเวลาและสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น รับเต็มๆ ไปเลยกับวงเงินกู้สูงสุด 100%ของราคาประเมินหลักประกัน ในส่วนของรายละเอียดหลักประกัน ก็จะเป็นที่อยู่ได้แก่ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย การรีไฟแนนซ์ก็ไม่ใช้เรื่องที่ยากอีกต่อไป ยังไงควรศึกษาดอกเบี้ยและรายละเอียดต่างๆก่อนด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

4.9-5.242%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
– กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
– กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
– ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
– ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life)

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 5.150% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.720% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.150% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.242% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ย กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ตั้งแต่ 70% ของวงเงินกู้

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.900% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.720% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.900% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.174% ต่อปี

 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย :
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย
 • เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 •  เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • อกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)