FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านแลกเงิน SCB My Home My Cash

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

7.645% - 9.395%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงินSCB My Home My Cash
       การเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงิน หรือการจะซ่อมแซมต่อบ้าน หรือแม้แต่การจะทำตามความฝัน การหมุนเงินให้สภาพคล่องตัวนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากมาก วันนี้ สินเชื่อบ้านแลกเงินSCB My Home My Cash มาเติมเต็มความฝันของเราให้เป็นความจริงได้แล้ว แค่เพียงมีอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อนี้ได้เลยเช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด หรือแม้แต่ที่ดินว่างเปล่าๆก็สามารถเอามาเป็นหลักประกันได้และสินเชื่อบ้านแลกเงินSCB My Home My Cash ให้อิสระเราในการเลือกอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายแบบด้วย ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา หรือจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR เพื่อให้เรามีสภาพทางการเงินที่คล่องตัวขึ้น หรือวางแผนการเงินตามการใช้ชีวิตของเราได้ และส่วนวงเงินในการกู้ยืมสูงสุดถึง 20,000,000 บาทเชียวถือว่าให้เยอะมากๆพอสำควร ถึงแม้จะให้วงเงินจำนวนเงินกู้สูงสุดขนาดนี้ ระยะเวลาผ่อนก็ให้นานเช่นกันนะ ผ่อนชำระนานสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี  และการอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ด้วย สามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับผู้ให้บริการสินเชื่อเลย ในการยื่นเรื่องขอกู้นั้นก็สะดวก รวดเร็ว ด้วยสินเชื่อที่อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ให้ยุ่งยากมากความ แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด สิทธิพิเศษที่ดีๆแบบนี้ หากใครสนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้ได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

7.645% – 9.395%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 19% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 
  • กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
  • กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทกำหนด
 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

 • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+1.65% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.645% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.645% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

 • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+2.65% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.645% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.645% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

 • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+2.40% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.395% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.395% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

 • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+3.400% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.395% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.395% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+3.400% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.395% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.395% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย :
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 •  เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • อกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)