FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านใหม่ Thanachart Home Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3.5% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านใหม่Thanachart Home Loan
      สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาต (Thanachart New Home Loan) เป็นสินของคนที่มีบ้านแล้วต้องการเงินมาหนุมเวียนในการใช้ชีวิต ในการเติมความสุขให้กับชีวิตให้มากขึ้น ใช้ลดลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับชีวิตมากขึ้นด้วย ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% และอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษและไม่แพงมาก ไม่พอแค่นี้ยังให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมหรือแม้แต่จะเป็น โฮมออฟฟิศ คอนโดและตึกแถว จะแบบไหนก็กู้ได้ตามความต้องการ และถ้าหากใครอยากจะกู้ สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาต (Thanachart New Home Loan) นี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาต จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถกู้ได้ เพียงแค่เรามีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้เราด้วย คือเราสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้ ไม่พอแค่นี้สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน แล้วถ้าหากลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคารโดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน การซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%และแบบซื้อประกันชีวิต MRTA Plus  ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นี้คือสิทธิพิเศษที่จะได้รับ ถือว่าคุ้มค่ามากเลย ถ้าใครมีคุณสมบัติพร้อมสามารถสมัครกู้ได้เลยนะ แนะนำว่าควรอ่านรายละเอียดก่อนสมัครด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.5% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
– กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย 2 ทางเลือก
1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่1 3.500%
ปีที่ 2-3 MLR - 0.250%
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.895%

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่1 5.250%
ปีที่ 2-3 MLR - 0.250%
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.995%

3. อัตราดอกเบี้ยผ่อนสบายๆ 3 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1-3 MLR - 1.000% ต่อปี
หลังจากนั้น MLR - 0.400% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.018%

 

หมายเหตุ :อัตราดอกเบี้ยอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ตามโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ที่โครงการ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้
 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่ม Top Selective Developers ทั้งหมด หรืออาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ)

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ 

 • กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท

 

วงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

หมายเหตุ : * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ)