FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้กสิกร Kbank Home Loan Multi Purposes

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

MRR+1.5%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้กสิกร Kbank Home Loan Multi Purposes
      เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีเครดิตที่ดี จ่ายตรงต่อเวลา ขอวงเงินสินเชื่อได้ใหม่แบบสบายๆ สามารถใช้จ่ายได้อย่างที่ใจต้องการ และเป็นวงเงินที่พิเศษสำหรับครที่เครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้กสิกร Kbank Home Loan Multi Purposes เราจะดีรับดอกเบี้ยที่ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRRตลอดอายุสัญญาเลยนะ ในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อน ในการชระสูงสุดถึง 30ปีเลย นานมากเหมือนกันนะส่วนวงเงินที่เราจะได้รับนั้น วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน แต่จะมีการค้ำประกันด้วย จะเป็นสินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเช่น บ้านพร้อมที่ดิน  ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด คอนโดมิเนียม ส่วนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขาเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 3,000 บาท ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแล้วก็สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ หามีข้อสงสัย หรืออยากได้ขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเลย  ส่วนคนที่สามารถจะกู้สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้กสิกร Kbank Home Loan Multi Purposes นี้ได้ แค่อายุ 20 ปีขึ้นไปก็สามารถยืนเรื่องขอกู้ได้แล้วนะ แต่จะต้องอยู่ในสถานะที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติในการผ่อนชำระงวดที่ดี และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารอยู่  แล้วก้อายุของที่ผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี นะ แค่นี้ก็สามารถกู้เงินได้แล้ว พร้อมกับเอาไปทำตามความฝันได้เลย ยังไงก็ควรศึกาข้อมูลเรื่องดอกเบี้ยและเงื่อนไขให้ดีๆด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

MRR+1.5%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

ไม่มี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

n/a

ค่าอากรแสตมป์

n/a

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

คุณสมบัติ

 • สถานะเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • หลักประกันที่อยู่อาศัย

เอกสารการกู้

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ