FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน
      เมื่อเราอายุมากขึ้น เราก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นมีรถแล้วก็ต้องมีบ้าน แล้วยิ่งเรามีครอบครัวเราก็ยิ่งมีความต้องการในชีวิตมากขึ้น ต้องการทำให้ชีวิตคนในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้น ให้เขาเหล่านั้นมีความสุขสบายไปกับทุกๆด้าน การสร้างบ้าน การซื้อบ้านจึงเป็นปัญหาใหญ่ และปัญหาสำคัญกับคนที่มีเงินน้อย  ต่อให้เราเลือกบ้านที่ดีแค่ไหน ความสุขความสบายคงไม่เต็มที่ใช่ไหม เพราะต้องเป็นกังวลเรื่องการผ่อนบ้าน  สบายใจแล้วหายห่วงกันได้เลย เพราะธนาคารยูโอบีมีสินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ หรือไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนจากธนาคารอื่น หรือซื้อบ้านมือสอง และสุดท้ายเพื่อการก่อสร้างบ้านด้วย  การขอบริการสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน บริการสินเชื่อระยะยาว เพื่อให้ทุกๆคนและครอบครัวได้มีบ้านที่ถูกใจและสบายในอนาคต ยังได้วงเงินในการอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทด้วย ไม่พอแค่นี้ยังมีสิทธิพิเศษในส่วนอื่นๆด้วยนะ เมื่อได้รับอนุมัติ และใช้บริการสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน จะได้รับบัตรยูโอบี วีซ่า อีเลคตรอน พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก บัตรเครดิต ธนาคาร ยูโอบี ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก สินเชื่อเพิ่มเติมชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวว่าไม่ต้องรับภาระหนี้ ถ้าหากผู้ที่กู้ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่เดียว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
(15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

1) อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1 2.90% 3.00%
ปีที่2 3.00% 3.20%
ปีที่3 MRR-3.60% MRR-3.60%
หลังจากนั้น  MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 3.35% 3.45%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
 4.77% 4.81%

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1-2 MRR-5.25% MRR-5.15%
ปีที่3 MRR-3.15% MRR-3.05%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี  3.20% 3.30%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.70% 4.74%

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR=7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

2) อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1 3.10% 3.20%
ปีที่2 3.10% 3.20%
ปีที่3 MRR-3.00% MRR-2.90%
หลังจากนั้น  MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 3.68% 3.78%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.90% 4.94%

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1-2 MRR-5.05% MRR-4.95%
ปีที่3 MRR-2.80% MRR-2.70%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 3.45% 3.55%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.80% 4.84%

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR=7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

3) New house สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป/ ลูกค้าซื้อบ้านมือสอง/ ลูกค้าเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan)

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1-2  3.85% 3.95%
ปีที่3 MRR-3.60% MRR-3.60%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 4.10% 4.20%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
5.08% 5.12%

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปีประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่ประกัน MRTA
ปีที่1-3  MRR-3.95% MRR-3.85%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 3.80% 3.90%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.97% 5.01%

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR=7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน  และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน  และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)

หมายเหตุ :

- หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
- หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (พนักงานประจำ), เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติผู้กู้ 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ 

- ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

(Government Sector)

- ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

 

เอกสารการสมัคร
เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
 • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
 • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว
 • สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา  

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ