FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3.75% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

80 % ของมูลค่าหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน
      สำหรับใครที่ต้องการเงินสดเพื่อที่จะนำเอาไปหมุน  เอาไปต่อเติม บ้าน  เอาไปใช้จ่ายอื่นๆจ่ายค่าเทอมให้ลูก หรือเอาไว้ดูแลพ่อแม่ แม้แต่จะเอาไปเป็นต้นทุนในการค่าขายก็ได้  เราขอแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลยสินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน ผ่อนง่ายๆสบายๆยิ่งกว่า คือหายห่วงเรื่องการผ่อนไปได้เลย ลดภาระการใช้จ่ายของเราทำให้สภาพทางการเงินคล่องตัวขึ้น รับดอกเบี้ยสุดแสนที่จะพิเศษๆ รับดอกเบี้ยบ้านที่สูงสุดถึงครึ่งหนึ่งเลย ด้วยอัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 3.75% ต่อปี เป็นผู้กู้ทุกประเภท เงินกู้ตั้งแต่ 500,000 บาท ตั้งจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยเท่านั้นเองคืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้  ในเรื่องของวงเงินที่จะได้รับได้รับวงเงินกู้สูงสุด 80%เลย เยอะมากๆเหมือนกันนะ ไม่พอแค่นี้ถ้าบ้านเรายังผ่อนอยู่เราก็สามารถกู้เพิ่มได้อีกนะ ไม่ว่าเราโปะก็ได้เลย  ถอนก็ได้ ไม่ต้องกู้ซ้ำ พร้อมด้วยบริการ TISCO Mortgage Saver ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยคนที่สามารถกู้ได้เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 21ไปจนถึง 60 ปี แต่ว่าพนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี ต้องเป็นพนักงานประจำ ที่อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในส่วนของผู้กู้ร่วมผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะยกเว้นในกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนนะ หากใครต้องการเงินแล้วต้องการจะกู้ สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน แนะนำให้ศึกษารายละเอียดก่อนนะ จะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาทีหลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 15 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.75% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
– ค่าเบี้ยประกันภัย : 0.11% – 8% ของทุนประกันภัย

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 3.75% ต่อปี เป็นผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 บาท

หลังจากผ่อนงวดที่ 2 นำเงินกู้ที่ยังไม่ถึงรอบดิวจ่ายและเงินเก็บมา โปะ500,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างต่อเติมบ้าน ถอน200,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 11 จ่ายค่าเทอมลูกและซื้อ LTF/RMF

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท 

คุณสมบัติผู้กู้ 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารการสมัคร
พนักงานเงินเดือน

 • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบจดทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
 • สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภ.ง.ด / ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)
 • เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)