FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อรถกสิกรช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์)

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

24%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อรถกสิกรช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์)
      มาพูดถึงสินเชื่อรถยนต์กันแค่มีรถก็มีเงินได้ ใครที่มองหาเงินเพื่อที่จะนำเงินมาใช้ชีวิต มาเพื่อสร้างความฝันให้เป็นจริงหรือแม้แต่เอามาลงทุนก็สามารพทำได้ สินเชื่อรถช่วยได้ แค่มีรถก็มีเงินใช้แล้ว สินเชื่อรถกสิกรช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์) วงเงินสินเชื่อสูงมากๆ กู้ได้ไว กู้ง่ายมากๆๆแค่อายุรถ 16 ปี แล้วเมื่อชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรกคืนผู้ขอสินเชื่อ รับเงินไวมากๆ  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษมากๆเลย อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ระยะเวลาการผ่อนชำระ12 เดือน ส่วนในระยะเวลาผ่อนนั้น ผ่อนได้สบายๆ นานสูงสุด ถึง72 เดือน หรือนานถึง 6 ปีที่เดียว แล้วก็เราสามรถผ่อนได้สบายๆแค่เริ่มต้นวันล่ะ 57 บาทเอง เราสามารถออมไว้ได้เลย 1 เดือน ประมาณ1,750 บาท แล้วอายุรถต้องไม่เกิน 16 ปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนจนถึงปีที่สมัครสินเชื่อนะและเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน จะต้องไม่เกิน 21 ปี โดยรถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติจริง แล้วก็จะต้องไม่มีความชำรุดบกพร่องใดๆนะ อนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันเท่านั้นนะคะ ให้วงเงินสูงมากๆ แล้วที่สำคัญไม่ต้องมีคนมาค้ำประกันให้ยุ่งยากมากความ ไม่ สบายใจหายห่วงได้เลยนะ ยังสามารถชำระได้หลากหลายช่องทางด้วย มีคนขับแล้วยังมีเงินใช้ด้วยถูกใจใช่ไหมล่ะ ยังไงก็ควรศึกษา ดอกเบี้ย และรายละเอียดอื่นให้ดีก่อนนะจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาที่หลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 72 เดือน

รูปแบบการค้ำประกัน

สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

24%

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

300 บาท – 500 บาท / งวด

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
– ค่าจดทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
– ค่ามัดจำป้ายแดง

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

 หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย :
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

คุณสมบัติ  

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน จัดตั้งในประเทศไทย

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด