FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อรถแลกเงิน Thanachart Drive

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

ผ่อนนาน 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3.18% - 20.03%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

100% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อรถแลกเงินThanachart Drive
      ถ้าหากใครที่กำลังมองหาเงินเพื่อมาใช้จ่าย หรือมาหมุนทำให้สภาพทางการเงินคล่องตัวขึ้น  มองหาใครก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ แต่ถ้าเรามีรถสามารถเอารถมามาหมุนเปลี่ยนสภาพเป็นเงิน ขอแนะนำสินเชื่อนี้เลย สินเชื่อรถแลกเงินThanachart Drive เหตุผลที่ควรเลือกสินเชื่อรถแลกเงินThanachart Drive เหตุผลแรกคือผ่อนสบายๆมากๆเพราะเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อวัน

ผ่อน 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท แถมยังผ่อนสบายชิวๆระยะเวลาถึง 72 เดือน ถ้าคิดเป็นปี ก็6ปี เลยนานหมือนกันนะ  ในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะจะได้รับ อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ผ่อนสบายชิวๆใช้ไหมล่ะ ถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆ

ต่อมาจะเป็น วงเงินที่จะได้รับ วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ราคาประเมินรถนะ บางธนาคารผู้กู้จะต้องหาผู้ค้ำประกันด้วย แต่ธนาคารธนชาตกับ สินเชื่อรถแลกเงินThanachart Drive ถ้าผู้กู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเลย สบายใจเรื่องหารหาผู้ค้ำประกันได้เลย  แต่ สินเชื่อรถแลกเงินThanachart Drive ก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเล็กน้อย และเงื่อนไขขะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด แต่หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด แล้วก็ราคากลางของรถยนต์จะเป็นราคาที่ประเมินโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) การทำเรื่องกู้อนุมัติเร็วมากๆ แค่ 1 วันทำการเท่านั้น ถูกใจคนที่ไม่ค่อยชอบรออะไรนานๆแน่นอน ได้รับการอนุมัติเงินแล้ว ยังมีรถขับอีก ดีมากเลย ใครที่สนใจจะสมัครกู้เงิน สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บเราได้เลย แนะนำว่าควรศึกษารายละเอียดก่อนด้วยนะ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาที่หลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์

รายได้ขั้นต่ำ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

ผ่อนนาน 72 เดือน

รูปแบบการค้ำประกัน

ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

100% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.18% – 20.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รถแลกเงิน
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.18% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,200 บาท 

 1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
  (ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
  (300,000 x 3.18%% x 5) = 47,400
 1. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
  [(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด [(300,000 x 3.18% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,200

ประเภทรถยนต์ที่รับ

 • รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 • รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี

เงื่อนไข

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ , ประเภทและรุ่นของรถ , และปีจดทะเบียน
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ผู้มีสิทธิ์กู้ 

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน