FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน Thanachart Home Refinance

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

2.7% - 4.9%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านThanachart Home Refinance
       สำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านThanachart Home Refinance แค่เพียงเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปที่มีรายได้ 10,000 บาท ต่อเดือน และมีบ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ที่มีมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท หรือ ต่างจังหวัด 500,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ ระยะเวลาการกู้สูงสุดได้ถึง 30 ปี และเมื่อนำอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้นเราสามารถขอขยายระยะเวลากู้ Refinance ครั้งนี้ได้เป็น 25 ปี (รวมกับอายุผู้กู้ 40 ปี เป็น 65 ปี) และยอดผ่อนชำระต่อ งวดก็จะลดลง ทำให้คุณสามารถลดภาระการผ่อนลงได้อย่างสบายๆ ประโยชน์ที่เราคนที่เป็นลูกค้าจะได้รับจากการ Refinanceคือนอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยแล้วเรายังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้จากยอดหนี้ที่ลดลงไปแล้ว โดยขอกู้เป็น วงเงินสินเชื่อบุคคล ไม่พอแค่นี้ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้ด้วย สามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน กำหนด (Prepayment Fee) แต่จะคิด ในกรณีที่ลูกค้าRefinance ไปธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระหนี้คงเหลือ เป็นสินสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านThanachart Home Refinance ที่จ่ายดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบายๆ และการรีไฟแนนซ์กับทุกๆโครงการ พร้อมวงเงินที่พิเศษๆ กับวงเงินที่อนุมัติสูงสุดถึง 100%  กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้นนะ ยังไงก็ควรศึกษารายละเอียดก่อนด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบ้านแลกเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

2.7% – 4.9%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
– กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
แบบที่ 1

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 - 3 MRR - 3.58%
หลังจากนั้น MRR - 1.63%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.65% ต่อปี

รับสิทธิเพิ่มเติม :
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 

แบบที่ 2

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 - 3 MRR - 3.23%
หลังจากนั้น MRR - 1.63%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.05% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.65% ต่อปี

รับสิทธิเพิ่มเติม :
ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 - 3 MRR - 2.63%
หลังจากนั้น MRR - 1.38%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.65% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.90% ต่อ

รับสิทธิเพิ่มเติม :
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : 

ได้ดอกเบี้ยพิเศษ กรณีที่เลือกกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขให้สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบทั้ง 3 ประเภท คือ

 1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus ตามเกณฑ์ธนาคาร
 • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดย อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
 • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
 • ผู้กู้สามารถชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด หรือขอสินเชื่อ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อหลัก
 1. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนชาต เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 2. สมัครบัตรเดบิตธนชาต (กรณีที่มีบัตรเดบิตธนชาต แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

 

หมายเหตุ :  กรณีตรวจพบภายหลังที่มีการเบิกเงินกู้ แล้วพบว่าสมัครไม่ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR บวก 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ)