FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงสุขใจ

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

16 - 23 %

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงอุ่นใจ
      เพื่อเต็มเต็มชีวิตให้คนที่ต้องการวงเงินไว้ใช้ ไว้สำรองในยามที่จำเป็น หรือแม้แต่เอามาเป็นต้นทุนในชีวิตได้ด้วยนะ คนที่กู้สินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงอุ่นใจ กับธนาคาร กรุงเทพได้ จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำทุกประเภทเลยนะ  ก็จะเป็นบุคคลธรรมดาทีมีสัญชาติไทย อายุจะอยู่ระหว่าง 20 ปี ถึง59 ปี หรือจะเป็นพนักงานประจำก็สามารถกู้ได้ เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการด้วยนะ ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปแล้วมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในส่วนของวงเงินที่จะได้รับนั้น เป็นวงเงินที่ได้ สูงสุด ถึง5 เท่าของรายได้ประจำเลย ต่อเดือน ที่มีตั้งแต่15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาทกันเลยที่เดียว อนุมัติแล้วสามารถเบิกใช้ได้ทันใจเลยด้วยบัตรบี เฟิสต์ สมาร์ท จ่ายเบาๆ สบายๆ ไม่หนักและไม่เป็นภาระในเรื่องทางการเงินแน่นอนเริ่ม ในการผ่อนนั้นสามารถผ่อนได้สบายๆแบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดภึง 60 เดือน หรือถ้าคิกเป้นปีก็นานถึง 5 ปีเลยที่เดียว  เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ให้ยุ้งยากมาดความ หรืออีกอย่าง ไม่ต้องมีคนใดๆหรือบุคคลๆในการค้ำประกันด้วย สบายใจแล้วก็หายห่วงในการหาคนค้ำประกันไปได้เลย สมัครแค่ครั้งเดียวมีวงเงินให้เราเบิกใช้ไปได้ตลอดเลย ทั้งสะดวกทั้งสบาย ทั้งสมัครง่าย แล้วก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

60 เดือน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้
งินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท | สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

16 – 23 %

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ต่ำสุด 16% สูงสุด 23% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของวงเงินกู้
– ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

  • รายละเอียดดอกเบี้ย
  • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 

วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 - 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้


การผ่อนชำระคืน
รูปแบบการผ่อนชำระ

กำหนดยอดผ่อนชำระคืนเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันในแต่ละเดือน ตามวงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ โดยผู้กู้ต้องนำเงินเข้าบัญชี

ออมทรัพย์ที่แจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน และธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากตามที่ตกลงกันจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หลังจากที่มีการเบิกเงินกู้ในงวดแรก

ผู้กู้จะต้องเริ่มชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคารในเดือนถัดจากเดือนที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก

 

ประมาณการยอดผ่อนชำระรายเดือน


ธนาคารจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อรายเดือน ที่แสดงยอดเงินที่ต้องชำระ (เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และวันครบกำหนดชำระเงินให้ลูกค้า ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่างวดที่ชำระแล้วในเดือนก่อนหน้าให้ทุกเดือน

ช่องทางการผ่อนชำระ
– ชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto Debit)
– ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องการผ่อนชำระคืน ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้ 

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารการกู้

  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
  • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี