FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส Promise

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

6,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

66 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

15% - 25%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5.0 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสPromise
      หากใครที่มีรายได้ หรือเงินเดือนที่ไม่ได้สูงมากแล้วต้องการสินเชื่อ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายส่วนตัว รายได้เริ่มต้นแค่ 6,000 บาท ก็สามารถขอกู่ได้แล้วนะ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันให้ยุ่งยากมากความใดเลย แล้วยังสามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาด้วย้ราสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแต่จะเฉพาะสาขาสีลมเท่านั้นนะ หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ส่วนวงเงินที่เราจะได้รับนั้น วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดจะไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือนและมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 ที แล้วก็วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือจะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติสูงสุดจะได้รับถึง300,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย ที่คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ ค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน ในการผ่อนชำระนั้นจำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 งวด แล้วก็จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 งวด สิทธิดีๆแบบนี้ หากใครมีคุณสมบัติครบสามารถได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

6,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

66 เดือน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5.0 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

15% – 25%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20-64 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • อายุการทำงานปัจจุบัน
 • → พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • → พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารการกู้

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน