FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan เกียรตินาคินภัทร

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

9.99 - 24.99 %

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP  Personal Loan เกียรตินาคินภัทร
     หากใครที่ต้องการมองหาเงิน มองหาสินเชื่อเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อเอาเงินมาต่อเสริม เติมบ้าน หรือเอามาลงทุนอะไรสักอย่างในชีวิตที่ให้ความมั่นคงขึ้นกับชีวิต สินเชื่อส่วนบุคคล KKP  Personal Loan เกียรตินาคินภัทรสินเชื่อที่อาจจะตอบโจทย์ความต้องการของเราได้  ให้เราผ่อนได้สบายๆ ไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% และดอกเบี้ยสูงสุด 24.99% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท หรือไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ ให้วงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่จะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ตามเงื่อนไขของธนาคาร แต่ถ้าหากว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 ธนาคารหรือสถาบันการเงินของสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับเอาไว้ด้วยนะ อนุมัติไวให้วงเงินสูง สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก แค่มีเอกสารสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน แล้วก็สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน มีแค่นี้ก็สามรถยืนขอสินเชื่อได้แล้วนะ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ให้ยุ่งยากมากความ ยิ่งคนค้ำประกันก็ไม่ต้องมีเพราะยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครอยากที่จะมาค้ำประกันให้เราแน่ๆดังนั้น สบายใจในเรื่องหาคนค้ำประกันได้เลย ถ้าเกินผ่านเกณฑ์การอนุมัติรับเงินได้เลยทันที แค่ภายใน 1 วันเท่านั้นหลังจากที่อนุมัติ  รวดเร็วทันใจที่สุด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

20,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

12-60 เดือน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

9.99 – 24.99 %

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
– ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
พนักงานที่ทีรายได้ประจำ (กลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up)

รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 19.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 100,000 - 200,000บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 200,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว กิจการตั้งแต่ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
กิจการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติผู้กู้ 

พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารการกู้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน