FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Krungsri Revolving Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

19.99% - 25%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Krungsri Revolving Loan
      สินเชื่อทางการเงิน สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่ทำให้เราผ่อนได้นาน หมดปัญหาเรื่องเงินสด หากใครที่รับข้าราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อประกอบการ หรือเพื่อความคล่องตัวของสภาพการเงินของเราที่ดีขึ้น ทางนี้เลยสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Krungsri Revolving Loan เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยาก มากความและมีอัตราดอกเบี้ยที่สมน้ำสมเนื้ออัตราดอกเบี้ยที่พิเศษจริง 9.99% ถึง3 เดือนแรก แล้วก็สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะได้อัตราดอกเบี้ย ถึง10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรกเลย  ส่วนสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ย12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก และในส่วนสำหรับเจ้าของกิจการที่มี คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดแต่จะมีเงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยคือการคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย แล้วก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารด้วยนะ ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกค่าดำเนินการดังกล่าว ส่วนคนที่จะสามารถขอกู้ต้องมีอายุ 20 – 59 ปี ที่มีรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป แต่กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป แล้วก็อายุการทำงานหรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แค่นี้ก็คุณสมบัติครบสามารถสมัครขอกู้ได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

12-60 เดือน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

19.99% – 25%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด