FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน GSB Home for Cash

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 25 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

4.245 - 5.745% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดิน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน GSB Home for Cash
      สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน GSB Home for Cash สินเชื่อที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำบ้านใหม่ หรือที่ซื้อบ้านมาแล้วต้องการต่อเติม เสริม เพิ่ม แล้วก็ตกแต่งก็ทำได้ แต่อย่างว่าการจะ เติมแต่งแต่ละครั้งก็ใช้งบประมาณเยอะมาก สินเชื่อนี้เหมือนเปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดก็ว่าได้ และถ้าหากใครมองมาสินเชื่อสักตัว เพื่อที่จะเติมแต่งบ้าน หรือแม้แต่เอาเงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ใช้ในการลงทุงทนต่างๆ หรือแม้แต่จะทำความฝันให้เป้นความจริงก็ทำได้สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน GSB Home for Cash น่าจะตอบโจทย์เราก็ได้ ลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะ มาพูดถึงสิทธิประโยชน์ สินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน จำนวนเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท แต่ให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด แล้วก็เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) จะให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์  โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เรื่องของระยะเวลาในการชำระนั้น สามารถชำระเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี แล้วก็จะนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญานะ และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปีเลย ใครชอบสิทธิพิเศษดีๆ แนะนำศึกษารายละเอียดก่อนกู้ด้วยนะ จะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาทีหลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 25 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดิน
ไม่เกิน10,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

4.245 – 5.745% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

n/a

ดอกเบี้ยผิดนัด

n/a

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

n/a

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย (เงินกู้ระยะยาว)

 • ปีที่ 1 - 2 : อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.50% ต่อปี

 อัตราดอกเบี้ย (เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี)

 • ตลอดอายุสัญญา : อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.00% ต่อปี
  (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

คุณสมบัติ

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารการกู้ยืม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส