FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน SCB Home Builder

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน SCB Home Builder
        หากใครที่กำลัง หาสินเชื่อ หรือที่สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน SCB Home Builderคุณสมบัตรของผู้ที่กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ แล้วมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ที่จะใช้หลักทรัพย์ในการประกัน โดยใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันคือเป็น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า ก็กู้ได้ เรื่องการผ่อนชำระให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 30 ปี เลย ถ้าหากมีใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากธนาคารได้เลย สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน SCB Home Builder  สามารถความสร้างฝันของคุณที่ของปลุกสร้างบ้านให้เป็นความจริงได้เองในแบบที่เราต้องการ และอัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือแบบอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ปลูกบ้านได้อย่างใจ ในแบบที่ชอบ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 100% ของค่าจ้างปลูกสร้างและ วงเงินกู้ร่วมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมวงเงินเพิมเติมเพื่อตกแต่ง สะดวกในการขอ รวดเร็วในการอนุมัติ บ้านที่สามารถสร้างตามแบบความต้องการของเรา กับบริการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านที่รองรับทุกความต้องการ ทั้งเรื่องแบบอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชำระที่คุณเลือกได้ อีกอย่างสามารถเบิกจ่ายงวดงานตรงตามเวลาได้เลย ไม่พอแค่นี้ยังมีวงเงินเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งให้เราอีกด้วย แล้วในการยืนขอกู้ก็ยังสะดวกรวดเร็วกับบริการจากทีมขาย รับเอกสาร เซ็นสัญญานอกสถานที่ ได้เลย สะดวกสบายมากเลยใช่ไหมล่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง
วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) และวงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าจดจำนอง  1% ของวงเงินกู้

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอกู้  

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ20ปีบริบูรณ์
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
 • แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ
 • สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง