FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อทีเอ็มบีบ้านใหม่บ้านมือสองTMB Home Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดถึง 35 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

2.70% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 50,000,000 บาท

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อทีเอ็มบีบ้านใหม่บ้านมือสองTMB Home Loan
      ในวันที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความคิดของคนก็เปลี่ยนแปลงไปตาม การมองหาความมั่นคงในชิวตก็เพิ่มมากขึ้น การมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแห่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงก็เพิ่มขึ้นเลื่อยๆ ยิ่งคนสมัยนี้คิดอย่าจะสร้างบ้าน ซื้อบ้านกันเยอะมาก แต่ยังไม่มีเงินเก็บ เงินก้อน จึงทำให้ปัญหาการมีบ้านในเรื่องเงินนั้นสำคัญมากๆ  ยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องสินเชื่อ บ้านกู คงเป็นเรื่องที่ไกลตัว แล้วเป็นภาระมากๆแน่ เพราะสินเชื่อบ้าน เป็นสิ่งที่หลายคนได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงยุคนี้  เพราะจากคนทำงานเมื่อเริ่มเก็บเงินได้พอประมาณก็อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่หากเปรียบเทียบเงินเดือนคนทำงานอย่างเรา ๆ กับราคาบ้านที่สูงลิบลิ่วแล้วล่ะก็ คงยากที่จะได้มาซึ่งบ้านในฝัน

แต่วันนี ใครที่คิดว่าการซื้อบ้านการขอกู้สินเชื่อบ้านเป็นเรื่งยาก การซื้อบ้านไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก็ต้องเลือกรูปแบบสินเชื่อบ้านที่เหมาะสม  เรามีสินเชื่อทีเอ็มบีบ้านใหม่บ้านมือสองTMB Home Loan  มานำเสนอมาแนะนำ เพื่อให้เป็นทางเลือกของเราได้  เพราะแค่กู้ซื้อบ้าน ก็ได้ข้อเสนอที่ดีๆแล้ว กับดอกเบี้ยที่พิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก ได้อัตราดอกเบี้ยถึง 2.70 %  ต่อปีเชียวนะ แล้วมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35ปีไปเลย แต่ว่า เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปีด้วยนะ ถือว่านานพอสมควรเลย  ในเรื่องขอกู้นั้นการอนุมัติก็ง่ายและรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ถ้ากรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน  ธนาคารจะติดต่อเราเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน1สัปดาเร็วมากจริงๆ ควรศึกษาข้อมูลก่อนกู้ด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุดถึง 35 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 50,000,000 บาท
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท | สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

2.70% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ธนาคารฯ ว่าจ้างบริษัทประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด
– ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee) กรณีรีไฟแนนซ์ เรียกเก็บ 3.00 % ของวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
– อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

1.อัตตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านใหม่ สาหรับโครงการจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกาหนด

2.อัตตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านใหม่โครงงการทั่วไป

3.อัตตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านมือสอง

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี